Tanulmányi kérelmekkel, külföldi ösztöndíjak keretében teljesített kurzusokkal kapcsolatos tudnivalók

   

  I. Kedvezményes tanulmányi kérelmek

  Az SZTE BTK Germán Filológiai Intézet Tanácsának ITH-20/2014 (06.04.) számú határozata kedvezményes tanulmányi kérelmek elbírálásáról
  (A határozat hatályba lépésének ideje: 2014. szeptember 1.)

  1) A kedvezményes tanulmányi kérelmek elfogadásra kerülnek:
  A) bizonyított és nyomós egészségügyi indokok alapján, illetve
  B) azon esetekben, amikor a kérelmező ERASMUS-ösztöndíjasként eleget tesz az ösztöndíjhoz kapcsolódó TVSZ- illetve GFI-feltételeknek. (Lásd Melléklet a kurzusok ERASMUS-ösztöndíj keretében történő teljesítéséről.)

  2) A GFI minden további esetben az intézetvezető által összehívott szakmai értekezleten dönt a kedvezményes tanulmányi kérelem támogatásáról, melyre legkésőbb a mindenkori tanulmányi félév második hetében, kedd 12 óráig a GFI tanulmányi adminisztrátoránál benyújtandók az alábbiak:

  A) a hallgató írásos kérelme, indokai felsorolásával (továbbá e-mail-címe megadásával),
  B) előző félévi tanulmányi eredményei,
  C) BTK Tanulmányi Osztály kedvezményes tanulmányi rend kérelmi űrlapja, a kurzusok megadásával.

  A szakmai értekezlet a kérelmek elbírálásáról legkésőbb a mindenkori tanulmányi félév harmadik hetében, szerda 15 óráig dönt és annak eredményéről a hallgatót e-mailben értesíti.

  3) A jelen határozatban szabályozatlan kérdésekben az SZTE ill. SZTE BTK TVSZ vonatkozó rendelkezései irányadóak.

   

  II. Erasmus-ösztöndíj keretében teljesített kurzusok

  Melléklet a kurzusok ERASMUS-ösztöndíjas külföldi tanulmányok keretében történő teljesítéséről

  ERASMUS-ösztöndíjasok az SZTE BTK germanisztika szakjain számukra előírt kurzusokat külföldi tanulmányaik alatt teljesíthetik, ha

  A) az anyaintézményi kurzusnak megfelelő, a kurzust vezető tanárral vagy az intézeti ERASMUS-koordinátorral előzetesen egyeztetett kurzust teljesítenek a külföldi társintézményben, s annak teljesítését az SZTE BTK Tanulmányi Osztálya által kitűzött mindenkori határidőig igazolják;

  B) megfelelő társintézményi kurzus hiányában a kurzust vezető tanárral megállapodnak a kurzus teljesítésének feltételeiről. A teljesítés feltétele lehet: óralátogatás, dolgozat, beszámoló.

  © 2020 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper