Germanisztika alapképzési szak német szakiránnyal

   

  Tagozat: nappali vagy levelező tagozat

  Képzési idő: 6 félév

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kredit

   

  Felvételi feltételek

  A mindenkori központi „Felsőoktatási felvételi tájékoztató” szerint: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

   

  A képzés célja

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. C1-es szinten képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  Az alapfokozat birtokában a Germanisztika alapszakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

  • a német nyelv írásban és szóban történő használata C1-es szinten
  • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
  • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
  • a tudás közvetítésének alapvető technikái

   

  A képzés elemei

  • általános bölcsészettudományi kurzusok
  • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
  • irodalmi ismeretek
  • nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • országismeret
  • prezentációs technikák és kutatásmódszertan
  • választható minor szak vagy a germanisztika alapszakhoz kapcsolódó specializáció:

      

  Mintatantervek

  Germanisztika alapképzés német szakirányú nappali tagozatos mintatanterve 2018-tól

  Germanisztika alapképzés német szakirányú levelező tagozatos mintatanterve 2018-tól

  Germanisztika alapképzés német szakirányú nappali tagozatos mintatanterve 2022-től

  Germanisztika alapképzés német szakirányú levelező tagozatos mintatanterve 2022-től

   

  Továbbtanulási lehetőségek

  Germanisztika alapszakos diplomával több mesterszakon is tovább lehet tanulni. Intézetünk az alábbiakat kínálja fel:

  Ezeken kívül számos más szakhoz is bemenetet kínál a Germanisztika diploma, pl. Alkalmazott nyelvészet, Közösségi és civil tanulmányok, Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szak.

  A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram és a Német nyelvtudomány doktori alprogram tartozik, de lehetőség van elméleti nyelvészeti, filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

   

  Elhelyezkedési lehetőségek

  Magyarország kulturális hagyományai, gazdasági és politikai tényezői miatt nagy szükség van olyan sokoldalúan képzett és idegen nyelveket jól beszélő szakemberekre, akik képesek az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni.

  Az elsajátított ismeretek a Germanisztika alapszakon végzetteket az alábbi területeken való elhelyezkedésre teszi képessé:

  • gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál, PR és marketing munka
  • EU-s és más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, asszisztensi feladatok
  • idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél és utazási irodákban
  • média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó): idegen nyelvi sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok ellátása, asszisztensi feladatok ellátása a magyarországi német nyelvű könyv- és újságkiadás területén
  • közigazgatás, önkormányzat: szervezői feladatok ellátása, különösen a német kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben

   

  További információk:

  http://www.felvi.hu

  SZTE Felvételi információk, hírek, kiadványok

  http://www.u-szeged.hu/felveteli/

  SZTE BTK - Felvételizőknek

  https://arts.u-szeged.hu/kozepiskolasoknak-2021

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper