Német fordító tolmács specializáció

   

  Tagozat: nappali

  Képzési idő: 4 félév

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 50 kredit

   

  Felvételi feltételek

  A Német fordító ‒ tolmács specializációt csak a Germanisztika alapszak hallgatói vehetik fel.

   

  A képzés célja

  A képzésben elméleti bevezető és nyelvi felkészítő kurzusok után mind a tolmácsolás, mind pedig a fordítás területén gyakorlati orientáltságú képzésben részesülnek a hallgatók. A specializáció felkészít a fordító és tolmács mesterszakra.

   

  A képzés elemei

  • kommunikációs gyakorlatok
  • német ‒ magyar kontrasztív nyelvhasználati ismeretek
  • bevezetés a fordításba és tolmácsolásba
  • fordítás magyarról németre és németről magyarra
  • tolmácsolás magyarról németre és németről magyarra

   

  Mintatantervek

  Német fordító ‒ tolmács specializáció nappali tagozatos mintatanterve

   

  A Német fordító tolmács specializáció lezárása

  A hallgatók a specializáción nem írnak szakdolgozatot, és nem tesznek külön záróvizsgát. Az abszolutórium megszerzésének feltétele a hálótervben foglalt 50 kredit megszerzése.

   

  Továbbtanulási lehetőségek

  A Német fordító ‒ tolmács specializáció felkészít a fordító és tolmács mesterszakra, de nem előfeltétele a mesterszakra történő jelentkezésnek. Intézetünk az alábbi mesterszakot kínálja fel:

  A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a fordítástudományi doktori program kapcsolódik, de lehetőség van más bölcsészdoktori képzésre is felvételizni.

   

  Elhelyezkedési lehetőségek

  A Német fordító ‒ tolmács specializáció elvégzése támogatja a Germanisztika alapszakos diplomával rendelkezők elhelyezkedését, mivel a képzés során intenzív nyelvi közvetítői ismeretekre és készségekre tesznek szert a hallgatók.

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper