Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció

   

  Tagozat: nappali vagy levelező tagozat

  Képzési idő: 4 félév

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 50 kredit

   

  Felvételi feltételek

  A Német nyelvű üzleti kommunikáció specializációt csak a Germanisztika alapszak hallgatói vehetik fel.

   

  A képzés célja

  A specializáció gyakorlatorientált kurzusok révén felkészíti a hallgatókat arra, hogy magas szintű nyelvtudás, valamint korszerű felhasználói IT-ismeretek birtokában képesek legyenek megfelelni a régióban működő nemzetközi és magyar vállalkozások és cégek elvárásainak.

   

  A képzés elemei

  • nyelvtani gyakorlatok
  • fordítási gyakorlatok
  • helyesírási és kiejtési gyakorlatok
  • általános munkahelyi kommunikációs ismeretek
  • speciális munkahelyi kommunikációs ismeretek
  • szakmai gyakorlat cégnél

   

  Mintatantervek

  Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció nappali és levelező tagozatos mintatantervei

   

  A Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció lezárása

  A hallgatók a specializáción nem írnak szakdolgozatot. A képzés lezárásaként a megszerzett szakmai és kommunikációs ismeretekből záróvizsgát kell tenni.

   

  Továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségek

  A Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció elvégzése után a Germanisztika alapszakhoz kapcsolódó mesterképzésre, majd az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni.

  A specializáció elvégzése támogatja a Germanisztika alapszakos diplomával rendelkezők elhelyezkedését, mivel a képzés során intenzív üzleti kommunikációs ismeretekre és magas szintű nyelvi készségekre, valamint szakmai gyakorlatra tesznek szert a hallgatók. A Germanisztika alapszaknál felsorolt elhelyezkedési területek közül főleg a gazdasági, üzleti szférában nyújt előnyöket a specializációs diploma.

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper