Német nyelvészet doktori program

   

  A Szegedi Tudományegyetem Német nyelvészeti doktori programja a Nyelvészeti Doktori Iskola keretén belül egyetemünk doktori szabályzata (https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=2711) és a Nyelvészeti Doktori Iskola szabályzata (http://nydi.szte.hu/Szabalyzat.html) szerint működik.

  A képzés 1994-ben indult, azóta többször is megújult. A Német nyelvészet doktori program (http://nydi.szte.hu/Nemet_nyelveszet.html) részletes leírása tájékoztatást nyújt az elvégzendő tárgyakról, a választható doktori témákról, a felvételi eljárásról, valamint a képzésben részt vevő oktatókról. Az oktatásban és a témavezetésben a Német Nyelvészeti Tanszék oktatóin kívül neves bel- és külföldi szakemberek vesznek részt.

   

  A 2022. szeptember 1-jétől érvényes szervezett képzés menete és tárgyai

   

  A szervezett képzés nyolc szemeszteren keresztül oktatással és tanári irányítású kutatással folyik, majd abszolutóriummal zárul. A hallgatók a felvételi folyamat során a következő orientációk közül kötelezően választanak egyet:

  •     Német leíró nyelvészet
  •     Kontrasztív nyelvészet
  •     Fordítástudomány
  •     A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztése

   

  A képzés során 240 kredit teljesítendő az alábbiak szerint:

  1. Egyéni kutatómunka: kötelező minden félévben

  2. Elméleti tárgyak: 1-2. félév

   

  Német leíró nyelvészet orientáció:

  Kötelező alapkurzus:
  •    Német leíró nyelvészet
  Kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból:
  •    Kontrasztív nyelvészet
  •    Fordítástudomány
  •    (Idegen)nyelv-elsajátítás
  Kötelezően választható tárgyak a saját orientációból:
  •    Morfológia
  •    Lexikológia/frazeológia
  •    Szintaxis
  •    Szövegnyelvészet
  •    Szinkrón/diakrón nyelvváltozatok

   

  Kontrasztív nyelvészet orientáció:

  Kötelező alapkurzus:
  •    Kontrasztív nyelvészet
  Kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból:
  •    Német leíró nyelvészet
  •    Fordítástudomány
  •    (Idegen)nyelv-elsajátítás
  Kötelezően választható tárgyak a saját orientációból:
  •    Kontrasztív morfológia
  •    Kontrasztív lexikológia/frazeológia
  •    Kontrasztív szintaxis
  •    Kontrasztív szövegnyelvészet

   

  Fordítástudomány orientáció:

  Kötelező alapkurzus:
  •    Fordítástudomány
  Kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból:
  •    Német leíró nyelvészet
  •    Kontrasztív nyelvészet
  •    (Idegen)nyelv-elsajátítás
  Kötelezően választható tárgyak a saját orientációból:
  •    Kultúratudományok
  •    Reáliák
  •    Szemantika/pragmatika
  •    Nyelvi közvetítés az idegennyelv-oktatásban

   

  A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztése orientáció:

  Kötelező alapkurzus:
  •    (Idegen)nyelv-elsajátítás
  Kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból:
  •    Német leíró nyelvészet
  •    Kontrasztív nyelvészet
  •    Fordítástudomány
  Kötelezően választható tárgyak a saját orientációból:
  •    Az idegennyelv-tanítás mint új tudományág
  •    Újabb paradigmák a német mint idegen/nemzetiségi nyelv tanításában
  •    Osztálytermi folyamatok elemzése

   

  3. Szabadon választható tárgyak: az egész képzés során teljesíthető kari nyelvészeti kurzusokon való részvétel, egyetemi kurzusok megtartása, tudományos produkciók teljesítése (pl. konferenciákon tartott előadás, folyóiratokban vagy gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok).

  4. A 4. félév végén a PhD-hallgató ún. komplex vizsgát tesz, mely előfeltétele a 3-4. évnek.

   

  Megvédett disszertációk (a védés évével és a témavezető nevével):

  A Német nyelvészeti doktori programban szervezett képzésben szerzett PhD-fokozatot:

  • Dr. Scheibl György (2005): Zwei Senatoren bestechen drei Vestalinnen. Die referentiell-strukturelle Ambiguität im Deutschen (Maleczki Márta)
  • Dr. Németh János (2008): Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800) (Bassola Péter)
  • Dr. Németh Attila (2009): Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn (Földes Csaba)
  • Dr. Hum Rozália (2010): Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache (Bassola Péter)
  • Dr. Kispál Tamás (2010): Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen (Kertész András)
  • Dr. Czicza Dániel (2011): Das ‚es‘-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten (Ágel Vilmos)
  • Dr. Gárgyán Gabriella (2011): Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen (Bassola Péter)
  • Dr. Rauzs Orsolya (2016): Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalyse (Ágel Vilmos)
  • Dr. Kappel Péter (2017): Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650-2000) (Ágel Vilmos)
  • Sántáné Dr. Túri Ágnes (2021): Die Selbstständigkeit der Substantivvalenz  (Bassola Péter)

  A Német nyelvészeti doktori programban nem szervezett képzésben szerzett PhD-fokozatot:

  • Vargáné Dr. Drewnowska Ewa (1998): Ein neues textlinguistisches Instrumentarium und seine Anwendung im Aufbau der Schreibkompetenz ungarischer Germanistikstudenten (Bassola Péter)
  • Dr. Gombocz Eszter (2001): Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse – Deutsch-Ungarisch. Theoretische Grundlegung und praktische Anwendung (Bassola Péter)

   

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper