Osztatlan némettanár szakok

 

I. Német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)studiesb

Képzési forma, tagozat: osztatlan, nappali tagozat
Képzési idő: 10 félév

II. Német nyelv és kultúra tanára (középiskolai)

Képzési forma, tagozat: osztatlan, nappali tagozat
Képzési idő: 12 félév 

A képzés célja

Magas szintű nyelvtudással, nyelvészeti, irodalmi és kulturális kompetenciával rendelkező szakemberek képzése, akik képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére, felkészültek mind a német nyelv és kultúra tanításában, mind pedig pszichológiai-pedagógiai kérdésekben.

A képzés során a hallgatók az alábbi műveltséget, kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

•  a német nyelv írásban és szóban történő használata a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő szinten (C1)
•  a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
•  fordítási és tolmácsolási alapismeretek
•  a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
•  kultúra- és médiatudományi ismeretek
•  általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
•  a tudás közvetítésének alapvető technikái

A képzés nagy része német nyelven folyik.

Az ideális jelentkező

Érdeklődik a társadalom és a kultúra jelenségei iránt, a későbbiekben pedagógusként, szervezőként stb. kíván szerepet vállalni, felsőfokú szinten tud németül, érdeklődik a német nyelvű kultúrák iránt, elméleti érdeklődése mellett fogékony gyakorlati feladatok elvégzésére is.

Főbb tárgyak, képzési tartalmak
 
I. Közös képzési szakasz:
 
1. Bölcsészettudományi stúdiumok / Szabadon választható tárgyak: filozófiatörténet, társadalomismeret, könyvtár- és informatikai alapismeretek, német nyelvészet / irodalom / kultúra
2. Irodalmi ismeretek: az irodalomtudomány alapjai, irodalomtörténet a kezdetektől a 19. századig, műelemzés
3. Nyelvészeti ismeretek: a nyelvtudomány alapjai, hangtan, szavak felépítése, szófajok, mondattan, szövegnyelvészet, szókincs felépítése
4. Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, tankönyvalapú nyelvoktatás C1-es szinten, közéleti témák
5. Országismeret: német nyelvű országok kultúrája, történelme, politikai rendszere, aktuális témák
6. Kultúratudományi alapismeretek
7. Német nyelv oktatásának szakmódszertana, Tanítási gyakorlat

 A 3. és a 6. félév végén komplex nyelvi szűrővizsgákra kerül sor, amelyeken a hallgatók C1-es szintű nyelvtudását, tudatos nyelvhasználatát és a német nyelv oktatására való képességét mérjük.

II. Általános iskolás képzési szakasz:

1. Irodalmi ismeretek: a 20. század irodalma, műelemzés
2. Nyelvészeti ismeretek: a német nyelv a nyelvek nagy rendszerében, a nyelv és nyelvhasználat társadalmi és pszichológiai aspektusai
3. Nyelvi kompetenciák fejlesztése: fordítás és tolmácsolás
4. Médiatudományi alapismeretek
 
III. Középiskolás képzési szakasz:
 
1. Irodalmi ismeretek: a 20. század irodalma, kortárs irodalom, műelemzés
2. Nyelvészeti ismeretek: a német nyelv a nyelvek nagy rendszerében, a nyelv és nyelvhasználat társadalmi és pszichológiai aspektusai, nyelvtörténet
3. Nyelvi kompetenciák fejlesztése: fordítás és tolmácsolás, szövegfajták
4. Kultúra- és médiatudományi ismeretek
 
A Szegedre történő jelentkezés előnyei
 
A tanári szakképzettség megszerzéséhez az egyetem biztosítani tudja a kétszakos kimenetet. A képzést Közép-Európa egyik legmodernebb infrastruktúrája, a Tudományos Információs Központ német és az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék speciális osztrák szakkönyvtára támogatja. Ezenkívül korszerű számítógépes hálózat áll a hallgatók rendelkezésére. A nyelvoktatást és a szakképzést német és osztrák anyanyelvi oktatók segítik.

Szeged jelenleg Magyarország 3. legnagyobb városa korszerű épületekkel, modern, felújított közterületekkel. A távolsági közlekedés szempontjából jól megközelíthető mind főúton, busszal vagy vonattal. Igazi egyetemi város, mely az itt tanulók kulturális igényeit is kielégíti, többek közt számos színházi, zenei és sportprogramot kínálva a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz. Nem utolsó szempont, hogy a mindennapi költségek (tömegközlekedés, boltok stb.) országos viszonylatban kedvezőek. A hallgatók alanyi jogon tömegközlekedési bérletet és fénymásolási-könyvvásárlási kedvezményt kapnak az egyetemtől.

Részletes információk

Felsőoktatási felvételi tájékoztató
(Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ alatt)

Felvi honlapja
http://www.felvi.hu/

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1083

SZTE Bölcsészettudományi Kar honlapja
http://www.arts.u-szeged.hu

SZTE Tanárképző Központ honlapja
http://www.u-szeged.hu/tanarkepzes/osztatlan-tanar-szakok/osztatlan-tanar-szakok?folderID=21193&objectParentFolderId=21193

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-249
2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates