Germanisztika alapképzési szak

 studiesa
Képzési forma, tagozat: Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat
Képzési idő: valamennyi képzési formában és tagozaton: 6 félév. 
 
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kredit
 

 A képzés célja

Magas szintű nyelvtudással, nyelvészeti, irodalmi és kulturális kompetenciával rendelkező szakemberek képzése, akik képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére; ismereteiket különböző további szakterületeken bővíthetik, úgymint kulturális menedzsment, irodalmi, nyelvi és kultúratudományi szakismertek, idegenvezetői és idegenforgalmi ismeretek, közgazdasági szaknyelv, a szakfordítás és tolmácsolás alapjai, szövegalkotás.

Az alapfokozat birtokában a germanisztika alapszakon végzettek az alábbi műveltséget, kompetenciákat ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • fordítási és tolmácsolási alapismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • a tudás közvetítésének alapvető technikái

A felsorolt készségek ill. ismeretek megszerzése a germanisztika alapszakon végzetteket az alábbi területeken való elhelyezkedésre teszi képessé:

 • gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál, PR és marketing munka
 • EU- és más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, asszisztensi feladatok
 • idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél és utazási irodákban
 • média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó): idegen nyelvi sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok ellátása, asszisztensi feladatok ellátása a magyarországi német nyelvű könyv- és újságkiadás területén
 • közigazgatás, önkormányzat: szervezői feladatok ellátása, különösen a német kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben
 • MA-képzés: a BA sikeres befejezését követően lehetőség nyílik a mesterképzésben való részvételre
 
Az ideális jelentkező
 
Érdeklődik a társadalom és a kultúra jelenségei iránt, a későbbiekben pedagógusként, szervezőként stb. kíván szerepet vállalni, legalább középfokú szinten tud németül, érdeklődik a német nyelvű kultúrák iránt, elméleti érdeklődése mellett fogékony gyakorlati feladatok elvégzésére is.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: germanisztika, német alapszakos bölcsész

A német szakirány bemutatása
 
A német szakirány négy képzési területet és egy, a képzést lezáró modult foglal magában. A mai német nyelvű országok nyelvét, irodalmát, kultúráját és történelmét helyezi előtérbe, és emellett a magyarországi germanisztikai képzésben csaknem egyedülálló módon kiegészítő stúdiumokra ad lehetőséget. 
 
Főbb tárgyak
 
-          általános bölcsészettudományi kurzusok
-          német nyelvgyakorlat
-          országismeret
-          irodalmi ismeretek
-          nyelvészeti ismeretek
-          kultúra- és médiatudományi ismeretek
 
Választható specializációk
 
50 kredites specializációk:
 
-          Német fordító tolmács specializáció
Specializáció helyett minor szak választása is lehetséges
 
15 kredites epcializációk
 
Nappali képzésen:      
-             Szövegnyelvészet
 
 
Levelező képzésen:
-         Kontrasztív nyelvészet és tipológia
 
 
A nappali képzés hálóterve   pdf
A levelező képzés hálóterve  pdf
 
 
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
 
A továbblépésre lehetőséget nyújtó szegedi mester szakok megnevezése:
 • Német nyelv, irodalom és kultúra
 • Német nyelv, irodalom és kultúra (nemzetközi, a kasseli egyetemmel közös képzés)
 • Fordító-tolmács képzés

A mesterszak elvégzése után, az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a német irodalomtudományi és a német nyelvészeti doktori képzési program tartozik, de lehetőség van filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
 
Az európai integráció, valamint Magyarország kulturális hagyományai és jelenlegi helyzete tükrében nagy szükség van olyan sokoldalúan képzett és idegen nyelveket jól beszélő szakemberekre, akik képesek az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni, illetve képesek sikeres tanulmányokat folytatni a szakirányú MA-képzési szakaszban.
 
A Szegedre történő jelentkezés előnyei
 
Az itteni alapképzések egyik előnye, hogy lehetőség lesz egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre. A szakképzést Közép-Európa egyik legmodernebb infrastruktúrája, a Tudományos Információs Központ német és az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék speciális osztrák szakkönyvtára biztosítja. Ezenkívül korszerű számítógépes hálózat áll a hallgatók rendelkezésére. A nyelvoktatást és a szakképzést német és osztrák anyanyelvi lektorok segítik.

Szeged jelenleg Magyarország 3. legnagyobb városa korszerű épületekkel, modern, felújított közterületekkel. A távolsági közlekedés szempontjából jól megközelíthető mind főúton, busszal vagy vonattal. Igazi egyetemi város, mely az itt tanulók kulturális igényeit is kielégíti, többek közt számos színházi, zenei és sportprogramot kínálva a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz. Nem utolsó szempont, hogy a mindennapi költségek (tömegközlekedés, boltok stb.) országos viszonylatban kedvezőek. A hallgatók alanyi jogon tömegközlekedési bérletet és fénymásolási-könyvvásárlási kedvezményt kapnak az egyetemtől.

Részletes információk
 
SZTE Bölcsészettudományi Kar honlapja http://www.arts.u-szeged.hu
SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-249

 

Német minor szak

50 kreditpontos képzés
Koordinátor: Dr. Scheibl György

Az 50 kreditpontos német minor szakot azok a nem germanisztika alapszakos hallgatók választhatják, akik főszakjuk mellett 4 féléves germanisztikai képzésben szeretnének részesülni.

Az ideális jelentkező

 

Érdeklődik a társadalom és a kultúra jelenségei iránt, legalább középfokú szinten tud németül, érdeklődik a német nyelvű kultúrák iránt, elméleti érdeklődése mellett fogékony gyakorlati feladatok elvégzésére is.

A minor szak felvételi feltétele

A jelentkezőknek a következő két lehetőség egyikét kell teljesíteniük.

 1. emelt szintű német érettségi vizsga
 2. államilag akkreditált legalább középfokú nyelvvizsga (pl. Zd, Ecl)

A képzés tartama

A minor képzés négyféléves, és minden páratlan (őszi) szemeszterben indul.

A képzés tananyaga

Minden kurzus párhuzamosan fut a germanisztika főszak német szakirány azonos moduljaival.

Főbb tárgyak, képzési tartalmak

-          Irodalmi ismeretek
-          Nyelvészeti ismeretek
-          Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, tankönyvalapú nyelvoktatás C1-es szinten
-          Országismeret: német nyelvű országok kultúrája, történelme, politikai rendszere, aktuális témák
-          Kultúratudományi alapismeretek

A képzés hálóterve

A képzés hálóterve elérhető itt

A német minor szak lezárása

A német minor szakos hallgatók a minor szakjukon nem írnak szakdolgozatot, és nem tesznek záróvizsgát.

Minor szakos tanulmányaik befejezésének, az abszolutórium megszerzésének egyetlen feltétele a hálótervben foglalt 50 kredit megszerzése.

A továbblépésre lehetőséget nyújtó szegedi mester szakok megnevezése:

-          Német nyelv, irodalom és kultúra
-          Német nyelv, irodalom és kultúra – nemzetközi (a kasseli egyetemmel közös képzés)
-          Fordító-tolmács képzés

A mesterszak elvégzése után, az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a német irodalomtudományi és a német nyelvészeti doktori képzési program tartozik, de lehetőség van filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az európai integráció, valamint Magyarország kulturális hagyományai és jelenlegi helyzete tükrében nagy szükség van olyan sokoldalúan képzett és idegen nyelveket jól beszélő szakemberekre, akik képesek az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni, illetve képesek sikeres tanulmányokat folytatni a szakirányú MA-képzési szakaszban.

Részletes információk

SZTE Bölcsészettudományi Kar honlapja
http://www.arts.u-szeged.hu

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-249.
 
2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates