Dulko - Német-magyar nyelvtanulói korpusz


A projektet az Alexander von Humboldt Alapítvány (AvH) támogatja a mannheimi Institut für Deutsche Sprache (IDS) és a Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézete között létrejött intézeti kooperáció keretein belül.

Időtartam: 2017.07.01. -2020.06.30.
Projektvezető: Dr. habil. Vargáné Drewnowska Ewa
Projektfelelősök: Dr. Modrián-Horváth Bernadett, Dr. Kappel Péter

A projektben részt vevő kutatók: Christoph Beeh, Dr. habil. Andreas Nolda, Dr. Rauzs Orsolya, Dr. Scheibl György

A Dulko egy német–magyar nyelvtanulói korpusz, melyet jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen hoznak létre. A korpusz haladó szintű németül tanulók német nyelvű szövegeit tartalmazza szófaji, valamint lemma, célhipotézis és hibakategóriák szerinti annotációkkal együtt.

Bővebben:

 

A narratív motiválás biológiai alapjai


Humboldt Intézményi Partnerkapcsolat Göttingen és Szeged között
Projektvezetők: Dr. Horváth Márta (Szeged), Dr. habil. Katja Mellmann (Göttingen)
Időtartam: 2013.01.01. – 2014.12.31.
Résztvevők: Dr. habil. Hárs Endre (Szeged), Dr. Berenike Herrmann (Göttingen), Dr. Gerhard Lauer (Göttingen), Stefanie Luther (Göttingen), Katrin Pollmann (Göttingen), Dr. Szabó Erzsébet (Szeged), Dr. Szabó Judit (Szeged)

A szellemtudományok hagyományos tárgya az ember mint kulturális lény. A szellemtudományokon belül az 1990-es évek óta meghatározó „kultúratudományi” irányzat ugyanakkor sok esetben túlhangsúlyozza az emberi viselkedés jelentésének kontextusfüggőségét, sőt, esetenként a kulturális meghatározottság kizárólagosságát állítja. Ezzel szinte teljes mértékben szem elől téveszti a kiegészítő perspektívát, a kulturális jelenségek biológiai gyökereinek kérdését. Az utóbbi években körvonalazódó „kognitív” és „evolúciós irodalomtudomány” ezt a hiányosságot igyekszik megszüntetni. A narratív motiváció vizsgálatát célul kitűző projekt ehhez az új, jelenleg még meglehetősen heterogén, ugyanakkor rendkívül dinamikusan fejlődő és innovatív kutatási területhez kíván hozzájárulni.

Bővebben...

A magyar Hermann-Hesse-Életműkiadás


Projektvezető: Dr. habil. Horváth Géza
Hermann Hesse a XX. század első felében Thomas Mann-nal és Stefan Zweiggel ellentétben kevésbé volt ismert Magyarországon, a második világháború után pedig a kommunista kultúrpolitikának „köszönhetően” nem kívánatos szerzőnek számított: munkáit csak ritkán fordították le, és nem terjesztették, eltekintve a kényszerűségből megjelentetett néhány kötettől, ami Hesse életének néhány jelentősebb fordulatával hozható összefüggésbe (az 1946-os Nobel-díj, a szerző 80. születésnapja 1957-ben, majd 1962-ben bekövetkezett halála). Ezek közé a kötetek közé számít például a Narziss és Goldmund, ami 1963-ban került kiadásra. Az érdeklődés Hermann Hesse művei iránt Magyarországon a XX. század ’80-as éveiben kezdődött el, és azóta is tart.
A Cartaphilus Kiadó a ’90-es évek közepétől 2013-ig (www.cartaphilus.hu) vállalkozott arra, hogy minél jobban megismertesse a magyar olvasóközönséget Hermann Hesse életművével. A magyar Hermann Hesse életműkiadás tervezett 25 kötete közül az elmúlt 20 évben már 23 megjelent (több cím több kiadást is megélt, miután 2013-ban a Helikon Kiadó vette át a sorozat darabjainak megjelentetését (www.helikon.hu/szerzok/Hermann-Hesse/286/). A sorozat szerkesztője és részben fordítója Horváth Géza, germanista és irodalomtörténész, aki több kötetet jegyzetekkel látott el, és minden kötethez tudományos igényű utószót írt.
Bővebben...

Heinrich Böll műveinek kritikai kiadása


Projektrésztvevők: Prof. Dr. Bernáth Árpád, Prof. Dr. Hans-Joachim Bernhard, Prof. Dr. Robert C. Conard, Prof. Dr. Frank Finlay, Prof. Dr. James H. Reid, Prof. Dr. Ralf Schnell és Dr. Jochen Schubert
A projekt időtartama: 2002 óta
2002 óta már 12 kötet jelent meg a Heinrich Böll műveinek 27 kötetesre tervezett kölni kiadásából a Kiepenheuer&Witschnél. A kritikai szöveggondozás célja Heinrich Böll teljes életművének szövegfilológiailag átdolgozott és kommentált új kiadása, követve írói programját, a „továbbírást” „műfajokon átívelő kronologikus sorrendben”.

 

Regionalitás, kulturális technikák


NKFP 6/00097/2005
Konzorciumvezető: Dr. Orosz Magdolna
A kutatásban résztvevő intézmények:
ELTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
PTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
Gondolat Kiadó
Bővebben...

Sprichwort-projekt


A projekt vezetője: Prof. Dr. Vida Jesenšek (Univerza v Mariboru [Maribor, Szlovénia])
A projekt időtartama: 2008.11.01 - 2010.10.31. (2 év)
A projekt résztvevői:
Dr. Melanija Fabcic, Prof. Dr. Elizabeta Bernjak, Dr. Brigita Kacjan, Nataša Vihar (Univerza v Mariboru, [Maribor, Szlovénia]); Prof. Peter Durco, Dr. Darina Chovaniaková (Univerzita svätého Cyrila a Metoda, Trnava [Nagyszombat, Szlovákia]); Dr. Kathrin Steyer, Katrin Hein, Annelen Brunner (Institut für Deutsche Sprache [IDS], Mannheim [Németország]); Dr. Denis Helic, Christoph Trattner (Technische Universität Graz, Institut für Informationssysteme und Computer Medien [IICM], [Graz, Ausztria]); Dr. habil. Forgács Tamás, Dr. Kispál Tamás (Szegedi Tudományegyetem); Libor Marek, Vera Kozáková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, [Zlín, Csehország]).
A projekt támogatói:
Az Európai Bizottság „Az egész életen át tartó tanulás” programja (143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP)
Bővebben...

Frankfurt-Projekt


Időtartam: 2000-2005
A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized egyik nemzetközileg is jelentős pillanatai közé tartozik az 1999-ben Magyarország vendégszereplésével megrendezett frankfurti könyvvásár. A frankfurti vendégszereplés alkalmat nyújtott arra, hogy Magyarország kultúrtörténeti bázisként mutatkozzon be. A könyvvásár magyarországi szereplését több mint ötezer külföldi recenzió, tanulmány, kritika értékelte, méltatta, bírálta. Kutatóprogramunkban a frankfurti könyvvásár által nemzetközileg generált országképet dolgoztuk fel. Az 1999-es könyvvásárral és az akkori országos vendégszerepléssel azonban nem ért véget az országimázs nemzetközi profiljának szándékos vagy szándékolatlan profilalakítása. A projekt tervezésekor számítottunk az újabb lehetséges sikerekre, s a folytonosság nevében elemeztük a Frankfurt utáni jelentős magyar kulturális eredményeket. Esterházy Péter, Darvasi László, Kertész Imre, Nádas Péter újabb műveinek elismerése, a két háború közötti magyar irodalom újbóli felfedezése, a szűnni nem akaró Márai Sándor és Szerb Antal reneszánsz mind célkitűzésünk gyakorlati megvalósításának szükségességét erősítette meg. Kutatómunkánkat négy tanulmánykötetben foglaltuk össze, két nemzetközi szemináriumon demonstráltuk. A kutatómunkát az egyetemi stúdiumba is integráltuk, megteremtve hallgatói érdeklődés és kutatói elvárás közös horizontját: szakdolgozatok születtek a témakörből, a projekt hallgatói résztvevői közül mára jó néhányan doktoranduszként folytatják kutatásaikat.
Bővebben...

Egyéb projektek


Progr@mm (1996-)

Stammbuch-Projekt (2003-)

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates