A német filológiai tantervek gyakorlatorientált fejlesztése

  A projekt az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek programjának keretében jött létre és a Szegedi Tudományegyetem, a Bécsi Egyetem (Universität Wien) és a pozsonyi Comenius Egyetem germanisztikai intézetei között folytatott szakmai együttműködést támogatja.
   

  Időtartam: 2019.09.01 – 2022.08.31.
  A projekt vezetői: Prof. Dr. Roland Innerhofer, Prof. Dr. Stefan Krammer (Universität Wien), Dr. Hárs Endre (Szegedi Tudományegyetem), Dr. Jozef Tancer (Comenius Egyetem, Pozsony)
  A projektben résztvevő kutatók: Dr. Desiree Hebenstreit (Universität Wien); Dr. Szabó Judit (Szegedi Tudományegyetem), Dr. Miloslav Szabó, Dr. Ivana Zolcerová (Comenius Egyetem, Pozsony)

  A projekt fő célkitűzése a germanisztikai tantervek gyakorlatközpontú fejlesztése és kiegészítése. A nemzetközi együttműködés keretében korszerű tananyagok kidolgozására kerül sor, ennek célja az 1848 és 1948 közötti időszak közép-európai kulturájának megismertetése, illetve a szövegértéssel és -feldolgozással kapcsolatos képességek előmozdítása (forrásanyagok feltárása, digitalizálása, szerkesztése és fordítása).

  A narratív motiválás biológiai alapjai

  Humboldt Intézményi Partnerkapcsolat Göttingen és Szeged között

  Időtartam: 2013.01.01. – 2014.12.31.
  Projektvezetők: Dr. Horváth Márta (Szeged), Dr. habil. Katja Mellmann (Göttingen)
  Résztvevők: Dr. habil. Hárs Endre (Szeged), Dr. Berenike Herrmann (Göttingen), Dr. Gerhard Lauer (Göttingen), Stefanie Luther (Göttingen), Katrin Pollmann (Göttingen), Dr. Szabó Erzsébet (Szeged), Dr. Szabó Judit (Szeged)

  A szellemtudományok hagyományos tárgya az ember mint kulturális lény. A szellemtudományokon belül az 1990-es évek óta meghatározó „kultúratudományi” irányzat ugyanakkor sok esetben túlhangsúlyozza az emberi viselkedés jelentésének kontextusfüggőségét, sőt, esetenként a kulturális meghatározottság kizárólagosságát állítja. Ezzel szinte teljes mértékben szem elől téveszti a kiegészítő perspektívát, a kulturális jelenségek biológiai gyökereinek kérdését. Az utóbbi években körvonalazódó „kognitív” és „evolúciós irodalomtudomány” ezt a hiányosságot igyekszik megszüntetni. A narratív motiváció vizsgálatát célul kitűző projekt ehhez az új, jelenleg még meglehetősen heterogén, ugyanakkor rendkívül dinamikusan fejlődő és innovatív kutatási területhez kíván hozzájárulni.

  Regionalitás, kulturális technikák és tudományképek

  Nemzeti Kutatásfejlesztési Projekt (NKFP 6/00097/2005), amely az ELTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke, az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszéke, a PTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke és a Gondolat Kiadó együttműködésével valósult meg.

  A projekt időtartama: 2006–2009
  Konzorciumvezető: Dr. Orosz Magdolna
  Projektmunkatársak: Prof. Dr. Orosz Magdolna (ELTE), Dr. Kerekes Amália (ELTE), Dr. Teller Katalin (ELTE), Tóth Ildikó (ELTE), Prof. Dr. Csúri Károly (SZTE), Szabó Judit (SZTE), Prof Dr. Szendi Zoltán (PTE), Horváth Klára (PTE), Kecsmár Krisztina (PTE), Bácskai János (Gondolat Kiadó)

  A kiegyezés és a második világháború közti időszakot átfogó projekt a regionalitás és a tudásközvetítés aspektusait vizsgálta Közép-Európa magyar és német nyelvű kultúrájában. A projekt fő célkitűzése a regionalitás és a kulturális transzfer jelenségeinek feltárása, különös tekintettel a budapesti, bécsi és berlini kultúrára, valamint az egyes ún. „másodlagos centrumokban” zajló folyamatok kulturális és technológiai csereviszonyaira.

  Frankfurt-Projekt

  Projektvezetők: Prof. Dr. Bernáth Árpád és Dr. habil. Bombitz Attila
  Időtartam: 2000-2005

  A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized egyik nemzetközileg is jelentős pillanatai közé tartozik az 1999-ben Magyarország vendégszereplésével megrendezett frankfurti könyvvásár. A frankfurti vendégszereplés alkalmat nyújtott arra, hogy Magyarország kultúrtörténeti bázisként mutatkozzon be. A könyvvásár magyarországi szereplését több mint ötezer külföldi recenzió, tanulmány, kritika értékelte, méltatta, bírálta. Kutatóprogramunkban a frankfurti könyvvásár által nemzetközileg generált országképet dolgoztuk fel. Az 1999-es könyvvásárral és az akkori országos vendégszerepléssel azonban nem ért véget az országimázs nemzetközi profiljának szándékos vagy szándékolatlan profilalakítása. A projekt tervezésekor számítottunk az újabb lehetséges sikerekre, s a folytonosság nevében elemeztük a Frankfurt utáni jelentős magyar kulturális eredményeket.  Kutatómunkánkat négy tanulmánykötetben foglaltuk össze, két nemzetközi szemináriumon demonstráltuk. A kutatómunkát az egyetemi stúdiumba is integráltuk, megteremtve hallgatói érdeklődés és kutatói elvárás közös horizontját: szakdolgozatok születtek a témakörből, a projekt hallgatói résztvevői közül mára jó néhányan doktoranduszként folytatják kutatásaikat.

  Heinrich Böll műveinek kritikai kiadása

  Projektrésztvevők: Prof. Dr. Bernáth Árpád, Prof. Dr. Hans-Joachim Bernhard, Prof. Dr. Robert C. Conard, Prof. Dr. Frank Finlay, Prof. Dr. James H. Reid, Prof. Dr. Ralf Schnell és Dr. Jochen Schubert

  A projekt időtartama: 2002 óta

  2002 óta már 12 kötet jelent meg a Heinrich Böll műveinek 27 kötetesre tervezett kölni kiadásából a Kiepenheuer&Witschnél. A kritikai szöveggondozás célja Heinrich Böll teljes életművének szövegfilológiailag átdolgozott és kommentált új kiadása, követve írói programját, a „továbbírást” „műfajokon átívelő kronologikus sorrendben”.

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper