Sprichwort-projekt

SprichWort - Internetes tanulóplatform nyelvtanulóknak

A projekt vezetője: Prof. Dr. Vida Jesenšek (Univerza v Mariboru [Maribor, Szlovénia])
A projekt időtartama: 2008.11.01 - 2010.10.31. (2 év)
A projekt résztvevői:
Dr. Melanija Fabcic, Prof. Dr. Elizabeta Bernjak, Dr. Brigita Kacjan, Nataša Vihar (Univerza v Mariboru, [Maribor, Szlovénia]); Prof. Peter Durco, Dr. Darina Chovaniaková (Univerzita svätého Cyrila a Metoda, Trnava [Nagyszombat, Szlovákia]); Dr. Kathrin Steyer, Katrin Hein, Annelen Brunner (Institut für Deutsche Sprache [IDS], Mannheim [Németország]); Dr. Denis Helic, Christoph Trattner (Technische Universität Graz, Institut für Informationssysteme und Computer Medien [IICM], [Graz, Ausztria]); Dr. habil. Forgács Tamás, Dr. Kispál Tamás (Szegedi Tudományegyetem); Libor Marek, Vera Kozáková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, [Zlín, Csehország]).
A projekt támogatói:
Az Európai Bizottság „Az egész életen át tartó tanulás” programja (143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP)

Célok és feladatok

A SprichWort EU-Projekt célcsoportjai egyrészt nyelvtanulók (a Közös Európai Referenciakeret B1-C2 szintjein) és nyelvtanárok, másrészt tankönyvek és tanári segédkönyvek fejlesztői. Az internetes oldal a közmondások iránt érdeklődők számára is bőséges információkkal szolgál azok mai használatáról.

A német nyelvű változatok mellett elérhetők az egyes közmondások szlovén, szlovák, cseh és magyar nyelvű megfelelői is. Az oldalhoz rendelt interaktív gyakorlófeladatok a tanulási folyamatot hivatottak megkönnyíteni. A weboldal részét képező fórum pedig a szakmai közösség ötleteinek és elképzeléseinek megosztását támogatja.

A projekt lezárását követően a közmondások adatbázisának német részét az OWID portálba (http://www.owid.de/wb/uwv/start.html) építették be. Az egyes közmondások elemeit az elexico szótár megfelelő szócikkeivel kapcsolták össze.

A projekttől a szószerkezet-kutatás innovatív ösztönzését is várják: a közmondások kutatása nemcsak néprajzi szempontból jelentős, hanem hasznos ismereteket szolgáltat az elvont szerkezeti mintázatokhoz és szisztematikus lexikális kitöltésükhöz, az állandósult szókapcsolatok invarianciájához és varianciájához, a mondatértékű nyelvi egységek kommunikatív státuszához, valamint a szövegszintű integrálódáshoz és a vizsgált nyelvek konceptuális rokonságaihoz.

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates