A narratív motiválás biológiai alapjai

  Humboldt Intézményi Partnerkapcsolat Göttingen és Szeged között

  Időtartam: 2013.01.01. – 2014.12.31.
  Projektvezetők: Dr. Horváth Márta (Szeged), Dr. habil. Katja Mellmann (Göttingen)
  Résztvevők: Dr. habil. Hárs Endre (Szeged), Dr. Berenike Herrmann (Göttingen), Dr. Gerhard Lauer (Göttingen), Stefanie Luther (Göttingen), Katrin Pollmann (Göttingen), Dr. Szabó Erzsébet (Szeged), Dr. Szabó Judit (Szeged)

  A szellemtudományok hagyományos tárgya az ember mint kulturális lény. A szellemtudományokon belül az 1990-es évek óta meghatározó „kultúratudományi” irányzat ugyanakkor sok esetben túlhangsúlyozza az emberi viselkedés jelentésének kontextusfüggőségét, sőt, esetenként a kulturális meghatározottság kizárólagosságát állítja. Ezzel szinte teljes mértékben szem elől téveszti a kiegészítő perspektívát, a kulturális jelenségek biológiai gyökereinek kérdését. Az utóbbi években körvonalazódó „kognitív” és „evolúciós irodalomtudomány” ezt a hiányosságot igyekszik megszüntetni. A narratív motiváció vizsgálatát célul kitűző projekt ehhez az új, jelenleg még meglehetősen heterogén, ugyanakkor rendkívül dinamikusan fejlődő és innovatív kutatási területhez kíván hozzájárulni.

  A motiváció fogalmán a – jellemzően narratív – szövegek azon struktúráit értjük, amelyek a szöveg által ábrázolt eseményt a történet logikai összefüggésrendszerébe integrálják. Mivel az ehhez szükséges „összekötő szabályok” többnyire nem a szöveg explicit részei, hanem az olvasó kiegészítő tevékenységének eredményei, a motiváció elbeszélő eszköze különösen érdekes a kognitív pszichológiai megközelítés számára. Bár számos összekötő szabály az olvasó kulturális ismereteiből ered, feltételezhető, hogy a folyamatban ezen kulturálisan meghatározott kognitív szkriptek és sémák mellett több, sokkal bazálisabb kategória is szerepet játszik, mint például a kauzalitás, a teleológia, az intenció/akció és a különböző ’Gestalt’-sémák, amelyek alapvetően meghatározzák a megértés aktusát és az emberi evolúció történetére vezethetők vissza. A projektünk olyan alapvető kognitív algoritmusokat kíván feltárni, amelyek az elbeszélő szövegek megértésekor alapvetően működnek, és az emberi elme univerzális alapfelszereltségének részeként leírhatók.

   

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper