Acta Germanica

  Az Acta Germanica az SZTE Germán Filológiai Intézeten belül folyó germanisztikai, azon belül is elsősorban irodalomtörténeti és filológiai kutatások eredményeinek közlésére szolgáló tudományos könyvsorozat.
   

  Sorozatszerkesztő: Bernáth Árpád, Bassola Péter, Bernáth Árpád, Bombitz Attila, Csúri Károly, Hárs Endre, Katona Tünde, Ritz Szilvia, Scheibl György

  Indítás éve: 1992

  Acta Germanica Iuvenum

  A Germán Filológiai Intézet fiatal kutatók munkáinak publikálását támogató könyvsorozata.

  Sorozatszerkesztők: Bassola Péter, Bernáth Árpád, Bombitz Attila, Csúri Károly, Hárs Endre, Katona Tünde, Szilvia Ritz, Scheibl György

  Österreich-Studien

   

  Az Österreich-Studien Szeged az Ausztria irodalmával és kultúrájával foglalkozó hazai és nemzetközi germanisták közös kutatásainak és konferenciáinak tudományos periodikája. A sorozat a bécsi Praesens kiadónál jelenik meg 2007 óta. Az egyes kötetek foglalkoznak az osztrák identitás és kultúra történeti, politikai és művészeti összefüggéseivel, az osztrák és magyar közös történelem és kultúra századfordulós fejezetével, a 20. század második felének osztrák alapműveivel magyar értelmezői nézőpontból, valamint jelentős osztrák szerzők életművével. Ezen túl a kötetsorozat gondozza kiemelkedő, monografikus igényű doktori munkák publikálását is.

  Felelős szerkesztő: Dr. Bombitz Attila, Dr. Csúri Károly
  Indítás éve: 2007
  ISSN: 1789-1272

   

  Studia Poetica

  A Studia Poetica az SZTE Germán Filológiai Intézetén belül folytatott irodalomelméleti és filológiai kutatások eredményeinek közlésére szolgáló tudományos könyvsorozat.
   
  Sorozatszerkesztő: Bernáth Árpád, Csúri Károly, Kanyó Zoltán
  Indítás éve: 1992
   

  Studia Poetica Supplementum lingua Hungarica editum 

  A Studia Poetica Supplementum sorozat tematikus kötetek formájában a kortárs irodalomtudomány és nyelvészet határterületének elméleti kérdéseit tárgyalja. Egyforma hangsúlyt helyez a nemzetközi kutatási eredmények bemutatására és a hazai kutatók szaktudományos szövegeinek publikálására.

   
  Sorozatszerkesztő: Szabó Erzsébet, Vecsey Zoltán
  Honlap: https://sites.google.com/site/spoetica/
  Indítás éve: 2003
   

  Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik

  A könyvsorozatban az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszék munkatársai és doktoráltjai, valamint más magyarországi, ill. külföldi nyelvészek - akiket a Szegedi Német Nyelvészeti tanszék munkatársaival tudományos együttműködés köt össze - publikálhatják nyelvészeti monográfiáikat, konferenciaköteteiket, továbbá egyéb tematikus nyelvészeti kutatási eredményeiket.
   
  Sorozatszerkesztő: Vargáné Dr. habil. Drewnowska Ewa, Bassola Péter
  Honlap: http://www.peterlang.de/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41664&cid=367&concordeid=SSGL
  Kiadó: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Németország
  Indítás éve: 2011
  ISSN: 2192-6859
   

  © 2022 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper