Német minor szak

   

  Tagozat: nappali vagy levelező tagozat

  Képzési idő: 4 félév

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 50 kredit

   

  Felvételi feltételek

  A Német minor szakot azok a nem germanisztika alapszakos hallgatók választhatják, akik főszakjuk mellett 4 féléves germanisztikai képzésben szeretnének részesülni, azaz érdeklődnek a társadalom és a kultúra jelenségei, valamint a német nyelvű kultúrák és a német nyelv iránt.

  A jelentkezőknek a következő két feltétel egyikét kell teljesíteniük, mely a tavaszi szakosodási időszakban a Neptunban a bírálók számára látható kell legyen:

  • középszintű érettségi vizsga
  • államilag elismert, legalább alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga

   

  A képzés célja

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén alapvető elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. B2+/C1-es szinten képesek német nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  A Német minor szakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

  • a német nyelv írásban és szóban történő használata B2+/C1-es szinten
  • a német nyelvvel kapcsolatos ismeretek
  • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek

   

  A képzés elemei

  • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
  • irodalmi ismeretek
  • nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • országismeret

   

  Mintatantervek

  Német minor szak nappali és levelező tagozatos mintatantervei 2018-tól

  Német minor szak nappali tagozatos mintatantervei 2022-től

  Német minor szak levelező tagozatos mintatantervei 2022-től

   

  A Német minor szak lezárása

  A Német minor szakos hallgatók a minor szakjukon nem írnak szakdolgozatot, és nem tesznek záróvizsgát. Minor szakos tanulmányaik befejezésének, az abszolutórium megszerzésének egyetlen feltétele a hálótervben foglalt 50 kredit megszerzése.

   

  Továbbtanulási lehetőségek

  Német minor szakos diplomával több mesterszakon is tovább lehet tanulni. Intézetünk az alábbiakat kínálja fel:

  A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram és a Német nyelvtudomány doktori alprogram tartozik, de lehetőség van elméleti nyelvészeti, filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

   

  Elhelyezkedési lehetőségek

  Magyarország kulturális hagyományai, gazdasági és politikai tényezői miatt nagy szükség van olyan sokoldalúan képzett és idegen nyelveket jól beszélő szakemberekre, akik képesek az írott és elektronikus sajtó, az idegenforgalom, a nemzetközi kommunikáció, a gazdasági élet és a tudományok területén sikeresen tevékenykedni.

  Az elsajátított ismeretek a Német minor szakon végzetteket többek közt az alábbi területeken való elhelyezkedésre teszi képessé:

  • gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál, PR- és marketing munka
  • idegenforgalom: idegen nyelvű prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél és utazási irodákban
  • média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó): idegen nyelvi sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok ellátása, asszisztensi feladatok ellátása a magyarországi német nyelvű könyv- és újságkiadás területén 
  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper