Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak

   

  Tagozat: nappali és levelező tagozat

  Képzési idő: 4 félév

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

  Megszerzendő szakképzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA); okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

   

  Bemeneti feltételek

  - germanisztika alapszakos végzettség

  VAGY

  - tetszőleges alapszakos végzettség C1-es magyar vagy nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal

   

  A képzés célja

  A mesterképzés elmélyíti és specializálja az alapképzésen szerzett ismereteket és kompetenciákat. A képzés fókuszában a német nyelv, a német nyelvű irodalmak, a német kultúra reflektált és tudományos vizsgálatának elsajátítása áll. A hallgatók megismerkednek a germanisztika legújabb kutatási irányaival, elmélyíthetik tudásukat a nyelv-, irodalom- és kultúratudomány leginkább vonzó, napjainkat is foglalkoztató témaköreiben. A végzett hallgatók a Közös Európai Referenciakeret C2-szintjének megfelelően ismerik a német nyelvet, s ezáltal képesek a kor követelményeinek megfelelően kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek magas szinten bemutatni. A mesterképzés a maga kultúratudományos és európai hangsúlyaival a nemzetközi „képzési piac” elvárásaira reagál, mivel felfogása szerint az interkulturális kompetencia alapvető kulcskompetencia. A hallgatók képesek lesznek kutatási projektek megfogalmazására, megvalósítására, megszervezésére, nemzetközi projektekben való részvételre; alkalmasak lesznek nyelvi közvetítői feladatok elvégzésére a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén.

   

  A képzés elemei

  • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • modernkori irodalmi ismeretek, műelemzés
  • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • kutatásmódszertan
  • választható specializáció:
  • alkalmazott bölcsészet specializáció
  • fordító – tolmács specializáció
  • szabadon választható bölcsészettudományi kurzusok

   

  Mintatantervek

  Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak nappali és levelező tagozatos mintatantervei

  Alkalmazott bölcsészet specializáció nappali és levelező tagozatos mintatantervei

  Fordító – tolmács specializáció nappali és levelező tagozatos mintatantervei

   

  Továbbtanulási lehetőségek

  A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a német irodalomtudományi és a német nyelvészeti doktori képzési program tartozik, de lehetőség van elméleti nyelvészeti, filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

   

  Elhelyezkedési lehetőségek

  Szakmai lehetőségek nyílnak meg a magyar és a nemzetközi munkapiacon a gazdasági és kulturális életben, vállalatoknál, az idegenforgalomban, a médiában és a közigazgatásban. A képzés alapvető kapcsolódást kínál a tudományos karrierhez.

   

  © 2023 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper