Német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterszak (Kassel–Szeged)

   

  Tagozat: nappali tagozat

  Képzési idő: 4 félév

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

  Megszerzendő szakképzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA); okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

   

  Bemeneti feltételek

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak német szakiránya, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak, főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom szak, német nyelvtanár (nemzetiségi) szak.
  • A német vagy német nemzetiségi szakirányától eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.
  • Német nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél szükséges.

   

  A képzés célja

  A német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzés révén összefonódik a kasseli és szegedi germanisztikai intézetekben folyó képzés, közös átmenetet képezve ezáltal a már meglévő képzési formák és a doktoranduszképzés között. A cél az, hogy a hallgatók nemzetközi megalapozottságú tudományos képzésben részesüljenek, s lehetőségük nyíljon a nemzetközi szakmai piac és doktori képzések kínálatának figyelembe vételére. A nemzetközi mesterszak kettős diplomával (double degree) zárul, a képzés végzős hallgatói a Kasseli Egyetemtől és a Szegedi Tudományegyetemtől is kapnak oklevelet. A képzés keretében a szegedi hallgatók a harmadik szemesztert a partnerintézményben töltik, s bekapcsolódnak az ott folyó munkába. A kasseli tartózkodás alatt a Kasseli Egyetem hozzájárul a szállásköltségekhez. Ajánlott a kasseli félévet ERASMUS-ösztöndíjjal kombinálni.

   

  A képzés elemei

  • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • modernkori irodalmi ismeretek, műelemzés
  • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • kutatásmódszertan
  • interdiszciplináris irodalmi és nyelvészeti ismeretek
  • 1 félév a Kasseli Egyetemen
  • szabadon választható bölcsészettudományi kurzusok

   

  Mintatanterv

  Német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterszak nappali tagozatos mintatanterve

   

  Továbbtanulási lehetőségek

  A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram és a Német nyelvtudomány doktori alprogram doktori képzési program tartozik, de lehetőség van elméleti nyelvészeti, filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

   

  Elhelyezkedési lehetőségek

  Szakmai lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi munkapiacon a gazdasági és kulturális életben, vállalatoknál, az idegenforgalomban, a médiában és a közigazgatásban. A képzés alapvető kapcsolódást kínál a tudományos karrierhez.

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper