Osztatlan némettanár szakok

   

  I. Német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

  Képzési forma, tagozat: osztatlan, nappali tagozat

  Képzési idő: 10 félév

   

  II. Német nyelv és kultúra tanára (középiskolai)

  Képzési forma, tagozat: osztatlan, nappali tagozat

  Képzési idő: 12 félév 

   

  A képzés célja

  Magas szintű nyelvtudással, nyelvészeti, irodalmi és kulturális kompetenciával rendelkező szakemberek képzése, akik képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére, felkészültek mind a német nyelv és kultúra tanításában, mind pedig pszichológiai–pedagógiai kérdésekben.

  A képzés során a hallgatók az alábbi műveltséget, kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

  •  a német nyelv írásban és szóban történő használata a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő szinten (C1)
  •  a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
  •  a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
  •  kultúra- és médiatudományi ismeretek
  •  általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
  •  a tudás közvetítésének alapvető technikái

   

  A képzés elemei

  •  germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
  • irodalmi ismeretek
  • nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • országismeret
  • kutatásmódszertan
  • német nyelv oktatásának szakmódszertana
  • szabadon választható tárgyak: általános bölcsészettudományi kurzusok vagy német nyelvészet / irodalom / kultúra / nyelvgyakorlat

  A képzés nagy része német nyelven folyik.

   

  Mintatantervek

  Német nyelv és kultúra osztatlan tanárszak mintatantervei 2015-től

  Német nyelv és kultúra osztatlan tanárszak mintatantervei 2018-tól

   

  További információk

   

  SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar honlapja

  © 2021 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper