Studia Poetica

  A Studia Poetica az SZTE Germán Filológiai Intézetén belül folytatott irodalomelméleti és filológiai kutatások eredményeinek közlésére szolgáló tudományos könyvsorozat.
   
  Sorozatszerkesztő: Bernáth Árpád, Csúri Károly, Kanyó Zoltán
  Indítás éve: 1992
   

  Kötetek

  Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései. Narratológiai tanulmányok, Szeged, 1980, (Studia Poetica 1.)

  Literary Semantics and Possible Worlds. Literatursemantik und mögliche Welten. Szerk. Csúri Károly. Szeged, 1980, (Studia Poetica 2.)

  Simple Forms. Einfache Formen. Szerk. Kanyó Zoltán. Szeged, 1982, (Studia Poetica 4.)

  Fictionality. Szerk. Kanyó Zoltán. Szeged, 1984, (Studia Poetica 5.)

  Az elbeszélés értelmezésének stratégiái. Szerk. Bernáth Árpád, Csúri Károly. Szeged, 1985, (Studia Poetica 6.)

  Az egyszerű formák szemiotikája. Szerk. Bernáth Árpád és Csúri KárolySzeged, 1985, (Studia Poetica 7.)

  Elements and Forms of Text. Textelemente und Textformen. Éléments de Texte, Formes de Texte. Szerk. Kocsány Piroska, Vigh Árpád: Szeged, 1985, (Studia Poetica 8.)

  A műértelmezés helye az irodalomtudományban. Szerk. Bernáth Árpád. Szeged, 1990, (Studia 9.)

  Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionaliät. Szerk. Christian Oberwagner, Collin Scholz. Szeged, 1997, (Studia Poetica 10.)

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper