Országos Tudományos Diákkör (OTDK)

   

  A minden második évben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia lehetőséget kínál a hallgatók tudományos kutatásainak bemutatására. A helyi intézetekben rendezett konferenciákat az országos forduló követi, amelyen a jelentkezők teljesítményét elismert kutatók, professzorok és az adott szakterület akadémikusai értékelik. A tudományos diákköri munka hallgatók és oktatók intenzív együttműködésén alapul, amely túlmutat az alaptananyag közvetítésén.

  A tudományos diákkör keretében a hallgatók tudományos kérdésekkel és különböző kutatási módszerekkel foglalkozhatnak, s ezáltal megismerkednek a kutatómunka alapvető kívánalmaival. A kitartóan és sikeresen végzett kutatási tevékenység révén intézményesített keretek között biztosítható a tudományos utánpótlás képzése. A Germán Filológiai Intézet feladatának tekinti, hogy a hallgatókat az intézetben aktuálisan folyó kutatási munkákba bevonják. A hallgatók és az oktatók tudományos diákkörön belüli együttműködése mellett szól az a tény, hogy azok közül sokan, akik a korábbi években az Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményesen szerepeltek, doktoranduszként posztgraduális képzésben folytatták tanulmányaikat.

  Vezető oktató: Dr. Katona Tünde

  studiesg

   

   

  Elért eredmények

   

  XXXVI. OTDK (2023)

  II. helyezés

  Kora Karina Leila: Techniken der Distanz in Wolf Haas' Brenner-Serie (témavezető: Dr. habil. Ritz Szilvia)

   

  XXXV. OTDK (2021)

  Különdíj

  Tóth Gyula: Die Wüste als Raum der Dialogizität: Der pluralisierende Aspekt des postmodernen Romans in Ilija Trojanows Der Weltensammler (témavezető: Dr. habil. Ritz Szilvia)

   

  XXXIV. OTDK (2019)

  II. helyezés + különdíj

  Dékány Viola: Das Haus als Spiegel tieferer Vorgänge im Schweizerspiegel von Meinrad Inglin (témavezető: Dr. Mihály Csilla)

  Különdíj

  Mundrucz Szilvia: Seiltanz im Dreißigjährigen Krieg (témavezető: Dr. habil. Bombitz Attila)

   

  XXII. OTDK (2015)

  Német nyelvészet

  Különdíj

  Rózsa Katinka: Besonderheiten der un-Präfigierung bei deutschen Adjektiven und Substantiven. Eine empirische Untersuchung (témavezető: Sántáné Túri Ágnes)

   

  XXXI. OTDK (2013)

  Német nyelvészet

  I. helyezés

  Rácz Anita: Was steckt hinter den spanischen Streckformen? Eine deutsch-ungarische kontrastive Analyse der Funktionsverbgefüge (témavezető: Dr. Scheibl György)

   

  XXX. OTDK (2011)

  Német irodalom

  II. helyezés

  Surinás Olga: A rejtőzködés művészete – A Schwester Monika erfährt und erzählt című regény vizsgálata (témavezető: Dr. Hárs Endre)

  III. helyezés

  Lukács Anna Angyalka: „Erinnere dich, wie Arm in Armwirgingen, und an dem Blick der Abendsonne hingen…” Funktionalisierte Literatur in der ungarischen Stammbuchtradition (témavezető: Dr. Katona Tünde)

  Német nyelvészet

  I. helyezés

  Kovács Kornél: Präpositionalinkorporation im Deutschen aus semantisch-funktionaler Sicht (témavezető: Dr. Scheibl György)

  Különdíj:

  Illés Éva: Genitivattribute als nominale Ergänzungen im Deutschen (témavezető: prof. Dr. Bassola Péter)

   

  XXIX. OTDK (2009)

  Német nyelvészet

  I. helyezés

  Nagy Nikolett: A recenzió – egy interkulturális és kontrasztív szövegfajta-összehasonlítás (témavezető: Dr. Vargáné-Drewnowska Ewa)

   

  XXVIII. OTDK (2007)

  Német irodalom és kultúra

  III. helyezés

  Arany Mihály György: „A valóság osztható.” Valóság és megismerés Christoph Ransmayr három regényében (témavezető: Dr. Bombitz Attila)

  Német nyelvészet

  I. helyezés

  Kojnok Márta: Érvelési toposzok a terrorizmus-diskurzus német és magyar nyelvű kommentárjaiban (témavezető: Dr.Vargáné-Drewnowska Ewa)

   

  XXVII. OTDK (2005)

  Német klasszikus irodalom

  I. helyezés

  Hegedűs András István: Magyarországi jezsuita iskoladrámák német nyelvű tartalmi ismertetői (témavezető: Dr. Katona Tünde)

  Különdíj:

  Karnitscher Tünde Beatrix: A 17. századi keresztény istenkeresése (témavezető: Dr. Ötvös Péter)

  Német nyelvészet

  I. helyezés

  Dabóczi Viktória: A szó fogalma és a szófajok. Empirikus kutatás a szó és a szófajok köznapi értelmezéséről a német nyelvben (témavezető: Dr. Mathilde Henning)

   

  XXVI. OTDK (2003)

  Német irodalom

  I. helyezés

  Nagy Hajnalka: Halálnemek – Énváltozatok Ingeborg Bachmann Malina című regényében (témavezető: Dr.Bombitz Attila)

  III. helyezés

  Buczkó Zsuzsanna: Kisebbségekről másként – Johann Martin Honigberger munkássága Früchte aus dem Morgenlande… című műve és annak első fejezete alapján (Ein Ungarndeutscher im Osten. Die Reiseerlebnisse des Johann Martin Honigbergers angesicht sseinesWerkes Früchte aus dem Morgenlande …) (témavezető: Dr. Katona Tünde)

   

  XXV. OTDK (2001)

  Német nyelv és irodalom

  I. helyezés

  Hankó Péter: Abraham von Franckenberg. Adalékok a 17. századi spiritualizmus történetéhez (témavezető: prof. em. Dr. Keserű Bálint)

  II. helyezés és különdíj

  Gyurácz Annamária (JGYTFK): „És senki sem tudja, hová”. Wolfgang Borchert három elbeszélésének elemzése (témavezető: Dr. Propszt Eszter)

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper