Kiegészítő, részidős némettanárképzés

   

  Tagozat: meghirdetéstől függően nappali vagy levelező tagozat

  Képzési idő: típustól függően 2-4 félév

   

  A képzés célja

  A képzés célja, hogy a már előzetes szakképzettséggel rendelkező hallgatóknak lehetőséget adjon különböző némettanári diplomák megszerzésére, kiegészítő jellegű tanulmányok elvégzésével.

  A képzés felkészít a közoktatásban, a szak- és felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

  Alapvetően 5-fajta képzést kínálunk fel (meghirdetésük az aktuális körülményektől függően változhat:

  • Német nyelv és kultúra tanára mesterképzések:

              1. nem tanári mesterszakot követő egyszakos tanárképzés (2 félév, 60 kredit)

              2. tanári szakképzettség birtokában újabb (más szakos) tanári oklevelet adó tanárképzés (4 félév, 120 kredit)

              3. tanítói szakképzettség birtokában újabb oklevelet adó tanárképzés (4 félév, 120 kredit)

              4. alapszakos képzettség birtokában egyszakos tanárképzés (4 félév, 120 kredit)

  •     Német nyelv és kultúra szaktanára mesterképzés:

              5. szaktanári mesterképzés (2 félév, 60 kredit)

   

  Mintatantervek

          1. részidős nappali és levelező képzés mintatantervei

          2. részidős nappali és levelező képzés mintatantervei

          3. részidős nappali és levelező képzés mintatantervei

          4. részidős nappali és levelező képzés mintatantervei

          5. részidős nappali és levelező képzés mintatantervei

   

  Továbbtanulási lehetőségek

  Német nyelvtudományi, irodalom- és kultúratudományi, alkalmazott nyelvészeti és neveléstudományi doktori képzések; posztgraduális pedagógiai szakképzés

   

  További információk

  SZTE Tanárképző Központ honlapja

  https://www.u-szeged.hu/tanarkepzes-index

  © 2024 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper