studiesg

 

Országos Tudományos Diákkör (OTDK)

 

A minden második évben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia lehetőséget kínál a hallgatók tudományos kutatásainak bemutatására. A helyi intézetekben rendezett konferenciákat az országos forduló követi, amelyen a jelentkezők teljesítményét elismert kutatók, professzorok és az adott szakterület akadémikusai értékelik. A tudományos diákköri munka hallgatók és oktatók intenzív együttműködésén alapul, amely túlmutat az alaptananyag közvetítésén.

A tudományos diákkör keretében a hallgatók tudományos kérdésekkel és különböző kutatási módszerekkel foglalkozhatnak, s ezáltal megismerkednek a kutatómunka alapvető kívánalmaival. A kitartóan és sikeresen végzett kutatási tevékenység révén intézményesített keretek között biztosítható a tudományos utánpótlás képzése. A Germán Filológiai Intézet feladatának tekinti, hogy a hallgatókat az intézetben aktuálisan folyó kutatási munkákba bevonják. A hallgatók és az oktatók tudományos diákkörön belüli együttműködése mellett szól az a tény, hogy azok közül sokan, akik a korábbi években az Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményesen szerepeltek, doktoranduszként posztgraduális képzésben folytatták tanulmányaikat.

Vezető oktató: Dr. Katona Tünde

 

Elért eredmények:

 

XXXIV. OTDK (2019)
Német irodalom
II. helyezés + különdíj
Dékány Viola: Das Haus als Spiegel tieferer Vorgänge im
Schweizerspiegel von Meinrad Inglin (témavezető: Dr. Mihály Csilla)
Különdíj
Mundrucz Szilvia: Seiltanz im Dreißigjährigen Krieg (témavezető: Dr.
habil. Bombitz Attila)

 

XXXI. OTDK (2013)

Német nyelvészet

I. helyezés

Rácz Anita: Was steckt hinter den spanischen Streckformen? Eine deutsch-ungarische kontrastive Analyse der Funktionsverbgefüge (témavezető: dr. Scheibl. György)

  

XXX. OTDK (2011)

Német irodalom

II. helyezés
Surinás Olga: A rejtőzködés művészete – A Schwester Monika erfährt und erzählt című regény vizsgálata (témavezető: dr. Hárs Endre)

III. helyezés

Lukács Anna Angyalka: „Erinnere dich, wie Arm in Arm wir gingen, und an dem Blick der Abendsonne hingen…” Funktionalisierte Literatur in der ungarischen Stammbuchtradition (témavezető: dr. Katona Tünde)

Német nyelvészet

I. helyezés

Kovács Kornél: Präpositionalinkorporation im Deutschen aus semantisch-funktionaler Sicht (témavezető: dr. Scheibl György)

Különdíj:

Illés Éva: Genitivattribute als nominale Ergänzungen im Deutschen (témavezető: prof. dr. Bassola Péter)

 

XXIX. OTDK (2009)

Német nyelvészet

I. helyezés

Nagy Nikolett: A recenzió – egy interkulturális és kontrasztív szövegfajta-összehasonlítás (témavezető: dr. Ewa Drewnowska-Vargáné)

 

XXVIII. OTDK (2007)

Német irodalom és kultúra

III. helyezés

Arany Mihály György: „A valóság osztható.” Valóság és megismerés Christoph Ransmayr három regényében (témavezető: dr. Bombitz Attila)

Német nyelvészet

I. helyezés

Kojnok Márta: Érvelési toposzok a terrorizmus-diskurzus német és magyar nyelvű kommentárjaiban (témavezető: dr. Ewa Drewnowska-Vargáné)

 

XXVII. OTDK (2005)

Német klasszikus irodalom

I. helyezés

Hegedűs András István: Magyarországi jezsuita iskoladrámák német nyelvű tartalmi ismertetői (témavezető: dr. Katona Tünde)

Különdíj:

Karnitscher Tünde Beatrix: A 17. századi keresztény istenkeresése (témavezető: dr. Ötvös Péter)

Német nyelvészet

I. helyezés

Dabóczi Viktória: A szó fogalma és a szófajok. Empirikus kutatás a szó és a szófajok köznapi értelmezéséről a német nyelvben (témavezető: dr. Mathilde Henning)

 

XXVI. OTDK (2003)

Német irodalom

I. helyezés

Nagy Hajnalka: Halálnemek – Énváltozatok Ingeborg Bachmann Malina című regényében (témavezető: dr. Bombitz Attila)

III. helyezés

Buczkó Zsuzsanna: Kisebbségekről másként – Johann Martin Honigberger munkássága Früchte aus dem Morgenlande … című műve és annak első fejezete alapján (Ein Ungarndeutscher im Osten. Die Reiseerlebnisse des Johann Martin Honigbergers angesichts seines Werkes Früchte aus dem Morgenlande …) (témavezető: dr. Katona Tünde)

 

XXV. OTDK (2001)

Német nyelv és irodalom

I. helyezés

Hankó Péter: Abraham von Franckenberg. Adalékok a 17. századi spiritualizmus történetéhez (témavezető: prof. em. dr. Keserű Bálint)

II. helyezés és különdíj

Gyurácz Annamária (JGYTFK): „És senki sem tudja, hová”. Wolfgang Borchert három elbeszélésének elemzése (témavezető: dr. Propszt Eszter)

 

A Germán Filológiai Intézet hallgatóinak OTDK-n elért eredményei nem germanisztikai tagozatokban

 

XXV. OTDK (2001)

Angol nyelvészet

II. helyezés

Rauzs Orsolya: A Hildebrand-ének és a Beowulf verstani jellegzetességeinek összehasonlítása (témavezető: Kopár Lilla, Malgorzata Suszczynka)

 

XXVII. OTDK (2005)

A középkor és a reneszánsz angol irodalma

II. helyezés

Lipták Dániel: Állatok, szörnyek és kincsek a Beowulfban – Kép, szó, írás (témavezető: Nagy Gergely)

Komparatisztika

I. helyezés

Gubicskó Ágnes: A szemiotikus metafórái Ingeborg Bachmann és Elfriede Jelinek szövegeiben (témavezető: Kovács Sándor)

 

XXVIII. OTDK (2007)

Középkori egyetemes történelem

III. helyezés

Dömény Piroska: Oroszlánszívű Richárd hazatérése a Szentföldről (témavezető: dr. Szántó Richárd)

 

XXXI. OTDK (2013)

Szociolongvisztika, nyelvpolitika, kontaktusvizsgálat

I. helyezés

Huber Máté Imre: Intergenerational transmission of Hungarian as a heritage language in Canada: The macrosociolinguistics of the Hungarian community in Hamilton, Ontario (témavezető: dr. Fenyvesi Anna)

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates